Амбулаторен блок – Специализирани кабинети и зали:

– Медицински кабинети – педиатър, кабинет за физикална терапия.

– Немедицински кабинети – логопеди, психолози, педагози

– Мултисензорна зала

– Зали релационна психомоторика

– Зали за пасивна и активна гимнастика

– Зала за хидротерапия.

Модерно оборудвани според предназначението си.

Административен блок: