Антикорупция и конфликт на интереси

При подаване на сигнали за корупция се предоставят следните данни:

  • Трите имена;
  • Адрес за кореспонденция;
  • Телефон и електронна поща за контакт;
  • Данни за институциите, които вече сте информирали.

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат освен в случаите, когато сигналът е доказателствен материал. Изпращането на доказателства ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверка на подадените от Вас сигнали.

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • По e-mail: office@ckoduhz-sofia.com;
  • На хартиен носител, чрез кутия „Сигнали за корупция“, намираща се в сградата на ЦКОДУХЗ – София;
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на ЦКОДУХЗ – София, ул. „Мала планина“ № 36.

Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали

Информация ЗЗЛПСПОИН-ЦКОДУХЗ

Формуляр-сигнал