За децата се грижат високо квалифицирани, специалисти с натрупан опит при работата с деца с увреждания и хронични заболявания:детски лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевт, логопеди, психолози и педагози.Екипът следи непрекъснато новостите в комплексната рехабилитация.