– Диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, с невромускулни увреждания /церебрална парализа и други двигателни и асоциирани увреждания/; с вродени аномалии; редки болести; деца с хронични и остро възникващи заболявания; деца с увреждания на опорно – двигателния апарат или отклонения в психомоторното развитие. Предотвратяване и намаляване степента на увреждането и последствията от него.

– Откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социалната адаптация на детето;

– Рехабилитация и специфични грижи за недоносени и рискови новородени деца, отглеждащи се в домашни условия, продължавайки рехабилитацията в лечебното заведение.