1. Физикална терапия: електротерапия; ултразвукова и магнитотерапия; хидротерапия;

2. Кинезитерапия: кинезитерапия – по Войта (рефлексно  стимулирана  локомоция); по Бобат (невро-развойно лечение); сензорно -интеграционна терапия; аналитична терапия; пасивна кинезитерапия – стречинг, локални вибрации;

3. Ерготерапия: позиционна терапия; вестибуларна/базална/ стимулация; пасивна кинезитерапия; аналитична терапия; механотерапия; ДЕЖ.