За извършване на амбулаторни процедури в ЦКОДУХЗ – София са необходими следните документи:

  • Амбулаторен лист /за ползване на почасови услуги в Амбулаторен блок/ издаден от личен лекар или специалист по профила на заболяването;
  • Декларация за Информирано съгласие /попълва се на място/
  • Медицинска документация – копия на изследвания, проведени консултации със специалисти, епикризи, решение на ТЕЛК
  • Извлечение от имунизационния статус на детето
  • Декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни /попълва се на място/
  • Декларация за даване на съгласие за ползване на снимков материал /попълва се на място/
  • Декларация за даване на съгласие за присъствие и участие на стажанти /попълва се на място/