Лечебно-диагностична дейност

- Диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, с невромускулни увреждания /церебрална парализа и други двигателни и асоциирани увреждания/;…

Медицинска рехабилитация

1. Физикална терапия: електротерапия; ултразвукова и магнитотерапия; хидротерапия; 2. Кинезитерапия: кинезитерапия - по Войта (рефлексно  стимулирана  локомоция); по Бобат (невро-развойно…

Немедицинска рехабилитация

Логопедия, психо-педагогическа и социална рехабилитация. Логопедична терапия Диагностика, терапия, превенция на езиково-говорни нарушения в детска възраст.Терапията се провежда в индивидуална…

Необходими документи

За извършване на амбулаторни процедури в ЦКОДУХЗ - София са необходими следните документи: Амбулаторен лист /за ползване на почасови услуги в Амбулаторен блок/ издаден от личен лекар или специалист по профила на заболяването;Декларация за Информирано съгласие /попълва се на място/Медицинска документация – копия на изследвания, проведени консултации със специалисти, епикризи,…

Немедицинска рехабилитация