Консултация и подкрепа на родителите по лични или семейни въпроси.

Насърчаване семейството да се справя с поставени пред тяхното дете трудности, със специалните грижи за детето вкъщи.

Насърчаване семейството да се справя с поставени пред тяхното дете трудности, със специалните грижи за детето вкъщи.